سرور اختصاصی ایران-5620-16

شروع از
28,890,000﷼
ماهانه
 • CPU 2×Intel Xeon e5620 Processor (4Cores 8Threads 2.66GHz Frequency 12MB Intel® Smart Cache)
 • Ram 16GB 4Rx4 PC3-14900
 • Storage 250GB 6Gbps SSD Solid State Disk 2.5-inch Powered by 3D V-Nand

سرور اختصاصی ایران-2650v2-16

شروع از
33,480,000﷼
ماهانه
 • CPU 2×Intel Xeon E5-2650V2 Processor (8Cores 16Threads 3.60GHz Frequency 20MB Intel® Smart Cache)
 • Ram 16GB 4Rx4 PC3-14900
 • Storage 250GB 6Gbps SSD Solid State Disk 2.5-inch Powered by 3D V-Nand

سرور اختصاصی ایران-2680v2-16

شروع از
37,800,000﷼
ماهانه
 • CPU 2×Intel Xeon E5-2680V2 Processor (10Cores 20Threads 3.60GHz Frequency 25MB Intel® Smart Cache)
 • Ram 16GB 4Rx4 PC3-14900
 • Storage 250GB 6Gbps SSD Solid State Disk 2.5-inch Powered by 3D V-Nand

سرور اختصاصی ایران-2697V2-16

شروع از
45,225,000﷼
ماهانه
 • CPU 2×Intel Xeon E5-2697V2 Processor (12Cores 24Threads 3.50GHz Frequency 30MB Intel® Smart Cache)
 • Ram 16GB 4Rx4 PC3-14900
 • Storage 250GB 6Gbps SSD Solid State Disk 2.5-inch Powered by 3D V-Nand

سرور اختصاصی ایران-2680v4-16

شروع از
52,110,000﷼
ماهانه
 • CPU 2×Intel Xeon E5-2680V4 Processor (14Cores 28Threads 3.30GHz Frequency 35MB Intel® Smart Cache)
 • Ram HPE 16GB 2Rx4 PC4-2400T-R
 • Storage 250GB 6Gbps SSD Solid State Disk 2.5-inch Powered by 3D V-Nand

سرور اختصاصی ایران-2690v4-16

شروع از
56,025,000﷼
ماهانه
 • CPU 2×Intel Xeon E5-2690V4 Processor (14Cores 28Threads 3.50GHz Frequency 35MB Intel® Smart Cache)
 • Ram HPE 16GB 2Rx4 PC4-2400T-R
 • Storage 250GB 6Gbps SSD Solid State Disk 2.5-inch Powered by 3D V-Nand