کلاس شخصی

شروع از
4,420,000﷼
ماهانه

6 گیگ رم
4 هسته سی پی یو
30 گیگ هارد
30 کاربر

کلاس شرکتی

شروع از
5,600,000﷼
ماهانه

8 گیگ رم
4 هسته سی پی یو
50 گیگ هارد
50 کاربر

کلاس سازمانی

شروع از
6,000,000﷼
ماهانه

12 گیگ رم
8 هسته سی پی یو
70 گیگ هارد
100 کاربر

کلاس اختصاصی پایه

شروع از
9,500,000﷼
ماهانه

16 گیگ رم
8 هسته سی پی یو
250 گیگ هارد
500 کاربر

کلاس اختصاصی حرفه ای

شروع از
20,000,000﷼
ماهانه

32 گیگ رم
8 هسته سی پی یو
500 گیگ هارد
1500 کاربر